| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Suvekool

Page history last edited by Laine 4 years ago

22.-23.august 2011 Pärnus STRAND

 

Edasijõudnute eTwinningu SUVESEMINAR "Praktikult praktikule" 

 

 

KAVA  

 

I päev
11.30 - 12.00                Kogunemine ja tervituskohv
12.00 - 12.20                Sissejuhatus suvekooli - Elo Allemann
12.20 - 13.00                Tutvumisring ning kogemuste jagamine. Soojendus- ja tutvumisülesanded - Varje Tipp ja Laine Aluoja
 
13.00 - 13.30                Töövahendid tvinnimiseks: kus ja kuidas - Meeri Sild
13.30 - 14.30                Kuidas hästi pildistada - Karel Zova, Ingrid Maadvere
14.30 - 15.00                Kohvipaus
15.00 - 15.30                Suvekooli eTwinningu projekti lähteülesande tutvustus, rühmade moodustamine, projektikava koostamine ja projektitöö ettevalmistamine - 

                                    Varje Tipp, Laine Aluoja
15.30 - 18.30                Projektitöö (fotojaht Pärnus)
18.30 - 19.00                Vaba aeg ja ettevalmistused õhtusöögiks
19.00 - ...                     Õhtusöök ja jalutuskäik Pärnu Promenaadile, koostööprojektide lõpetamine :)

II päev
09.00 - 10.00                Hommikusöök
10.00 - 10.30                Kuidas analüüsida projekte - Ingrid Maadvere, Meeri Sild
10.30 - 11.30                Projektide esitlused ja analüüsimine
11.30-11.45                  Kohvipaus
11.45 - 12.30                Projektide esitlused ja analüüsimine jätkub
12.30 - 13.00                Innovaatilised õppimisstsenaariumid: iTEC, Bloom'i digitaalne taksonoomia - Ingrid Maadvere
13.00 - 14.00                Lõuna
14.00 - 15.30                Comeniuse  projektitöö, rahastuse taotlemine projektidele 23.08_eTwinning.ppt - Merike Talli
15.30 - 16.00                Tähtsamad eTwinningu sündmused uuel õppeaastal, kokkuvõtete tegemine ja suvekooli lõpetamine - Elo Alleman

 

 

Seekord toimub uute vahenditega tutvumine rühmades projektitöö käigus, kus rühmaliikmed tutvustavad üksteisele erinevate vahendite ja võimaluste kasutumast eTwinningu projektitöös. Näidatakse ja tutvustatakse oma kogemuse põhjal, mida olete eTwinningu projektitöös partneritega kasutanud.

 

MATERJALID

Abiks koostööprojekti kavandamisel http://etwinningprojekt.weebly.com/ 

PROJEKTID

Tutvumismänu BINGO tööleht

Fotojaht seiklusrohke mäng looduses

Projektiülesande püstitus

Suvekoolis osalejad kaardil

eTwinning uuring projektitöös osalenud õpetajatele 

Koolielu konkursid, e-kursused ja õppimisüritused koolielu.ppt

 

Projektide esitlemine ja analüüs

 

MÕTTED SUVEKOOLIST

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.